Foto: trykk på bildet


Vrake bil og andre kjøretøy

Følgende kjøretøy kan vrakes hos oss: Personbil og varebil(under 3500kg), Snøscooter, Moped og Motorsykkel.

Vrakpanten er 3 000 kroner for personbil, varebil, campingbil, campingvogn, snøscooter og minibuss/buss under 6 meter og 500 kroner for moped og motorsykkel.

Vrakmelding:

Det påløper 150 kroner i gebyr pr dag dersom du setter vrakbiler utfor hos oss etter stengetid uten klarering. 

Den som leverer bilen til vraking må fremvise nødvendige opplysninger, slik at vrakpant kan utbetales til korrekt mottaker.

Ta med:

  1. Legitimasjon, Fødsels-/ organisasjonsnummer.
  2. Kontonummer som vrakpanten skal overføres til.
  3. Bilens siste kjennemerke må dokumenteres med for eksempel vognkort, kvittering for innleverte skilter eller forsikringspapirer.

Fødsels-/ organisasjonsnummer og kontonummer, vil av sikkerhetsgrunner ikke fremkomme på utskrevet vrakmelding.

Vrakmeldingen oversendes elektronisk fra oss til Skatteetaten, som utbetaler vrakpant til oppgitt pantemottaker og kontonummer. Pantemottakeren behøver ikke å være registrert eier av bilen.

Når du leverer bilen din til oss, vil du få utstedt en nummerert vrakmelding som dokumentasjon på at bilen er vraket.

Etter at vrakmeldingen er registrert kan den ikke omgjøres og bilen vil bli hugget.

Utbetaling av vrakpant:

Vrakpant utbetales vanligvis 1 – 3 uker fra skatteetaten etter at kjøretøyet er levert til vraking.

For å få vrakpant må kjøretøyet ha vært registrert som påskiltet i Statens vegvesens motorvognregister etter 1. januar 1977.

Formålet med bestemmelsene i regelverket knyttet til vraking av bil og andre kjøretøy, er å forebygge og redusere miljøproblemer kjøretøy forårsaker når de ender som avfall.

 

Velkommen til oss, vi er her for deg.